Đầu tư lớn tương ứng với lợi nhuận thu hồi cao, nhiều doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc đều phát đạt nhờ thể loại MMORPG, và bây giờ họ lại tiếp tục lấy đó làm bàn đạp để phát huy thực lực. Các công ty có vốn lớn như NetEase và Tencent đều tung ra những sản phẩm kết hợp IP và yếu tố MMO kinh điển, trong năm 2016 các sản phẩm loại này sẽ cạnh tranh rất quyết liệt, đồng thời mang lại một thời đại mới.