[size=30]Lộ điểm GFXBench của một thiết bi Vivo lạ với màn hình QHD[/size]