[size=30]Danh sách các thiết bị của Asus được lên Android 6.0.1 vào quý 2[/size]