[size=30]OPPO nộp bằng sáng chế cho bộ theme tự thay đổi màu sắc theo trang phục của người sử dụng.[/size]