Đã có giá dự kiến của iPhone màn hình 4 inch cho từng phiên bản bộ nhớ, iPhone 5S chính hãng sẽ giảm giá mạnh