Có rất nhiều cuốn sách khuyên các nhiếp ảnh gia cố gắng chụp những bức ảnh hoàn hảo nhưng chỉ có một cuốn sách duy nhất khuyên họ đừng sợ những sai lầm.