Dù có tiềm năng ứng dụng vô cùng lớn, nhưng với những thách thức về kỹ thuật sản xuất cùng với sự cản trở của công nghệ cũ, liệu Graphene có đưa chúng ta đến tương lai tốt đẹp hơn.