Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã chứng minh được có một giới hạn vật lí cơ bản ngăn không cho các thiết bị tàng hình hoạt động được.