Đừng nghĩ heli chỉ được dùng để bơm bóng bay nhé, nó quan trọng hơn chúng ta tưởng đấy.