Các khu vực thể thao điện tử lớn trên toàn thế giới đang manh nha xuất hiện những đội tuyển Overwatch chuyên nghiệp. Cụ thể như Trung Quốc, Hàn Quốc và Châu Âu đang ra mắt những team Overwatch chuyên nghiệp được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng.