Chỉ là mũ lưỡi trai thôi mà, nhưng anh chàng cũng không biết câu trả lời chính xác và phải cần đến sự trợ giúp từ ngay câu đầu tiên...