Sự trở lại đầy mạnh mẽ và thành công cho một sản phẩm lấy thương hiệu "thợ sửa ống nước" như Super Mario Run.