Sansung Việt Nam chính thức đi vào sản xuất Galaxy S8, mục tiêu 4.7 triệu máy ngay tháng này?