[Update] Gameloft hay cho mobile...!!!

View previous topic View next topic Go down

default [Update] Gameloft hay cho mobile...!!!

Post by canhraungot on 6/8/2012, 15:21

Tøpic Cập Nhật Gameløft Mới + Hay + Free Chø Møbile
Mới : Update Gameloft Theo Yêu Cầu
Chú ý : Nút tải game : [Скачать][ Gameloft sắp ra mắt ]
Hero Of Sparta II [By Gameloft SA]


--------------------------------------------------


Harry Potter and the Deathly Hallows- Part 2 Game
Cập nhật Link
Predators
Cập nhật Link
Carnival Land
Cập nhật Link

Rayman Raving Rabbids TV Party
Rayman Raving Rabbids TV Party 128×160
Rayman Raving Rabbids TV Party 176×208
Rayman Raving Rabbids TV Party 208×208
Rayman Raving Rabbids TV Party 240x320s40
Rayman Raving Rabbids TV Party 240x320s60
Rayman Raving Rabbids TV Party 320×240
Rayman Raving Rabbids TV Party 360×640
The Dark Knight Rises [19/7/2012]
Nokia_360x640_TS (1.6mb)
Nokia_320x240_E71 (996kb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.0mb)
Nokia_176x208_s60v2 (298kb)
Nokia_320x240_C3-00 (1.5mb)
Nokia_320x240_X2-01 (1.5mb)
Nokia_240x320_s40v6 (360kb)
Nokia_240x320_s40v3 (973kb)
Nokia_128x160_s40v2 (254kb)
SE_240x320_K800i (1.4mb)
Sam_240x400_TS_5230 (1.0mb)
Sam_240x320_TS_Chmp (361kb)

The Amazing Spiderman (20/06/2012)

Link TảiNokia_360x640_s60v5 (3.0mb)
Nokia_320x240_E71 (1.0mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.0mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.1mb)
Nokia_176x208_s60v2 (300kb)
Nokia_320x240_X2-01 (1.0mb)
Nokia_320x240_C3-00 (1.0mb)
Nokia_240x320_s40v6 (357kb)
Nokia_240x320_s40v5 (1.0mb)
Nokia_240x320_s40v3 (967kb)
Nokia_128x160_s40v2 (261kb)
SonyEricsson_360x640 (3.2mb)
SonyEricsson_240x320 (1.5mb)
Samsung_240x400_TS (1.1mb)
Samsung_240x320_TS (1.0mb)
Samsung_240x320 (374kb) Ice Age: Continental Drift (14/06/2012)


Link TảiNokia 128x160 s40v2 (150kb)
Nokia 176x208 s60v2 (305kb)
Nokia 240x320 s40v6 (373kb)
Nokia 240x320 s40v3 (1.0mb)
Nokia 240x320 s60v3
Nokia 320x240 C3-00 (1.1mb)
Nokia 360x640 s60v5 (3.2mb)
SonyEric 240x320 (1.5mb)
Samsung_240x400_TS (1.1mb)
Samsung_240x320 (369kb)
Ferrari GT3 World Track – Gameloft 2012 [25/05/2012]

Link Tải :
↓[Hot] Ferrari GT3 phiên bản Tiếng Việt↓
Ferrari GT3 phiên bản Tiếng Việt 240x320
Ferrari GT3 phiên bản Tiếng Việt 320x240


↓ Nokia ↓
128x128 s40v2 (125kb)
128x160 s40v2 (140kb)
128x160 s40v3 (266kb)
176x208 s60v2 (296kb)
240x320 s40v3a (1.0mb)
240x320 s40v6 X3-00 (440kb)
240x320 s60v3 N73 (1.0mb)
240x320 s60v3 N95 (1.0mb)
320x240 s40v6 C3-00 (1.1mb)
320x240 s60v3 E71 (1.0mb)
360x640 s60v5 N97 (2.6mb)
↓ SonyEric. ↓
240x320 K800 (1.5mb)
360x640 Satio (2.6mb)
↓ Samsung ↓
240x400 S5230 TS (1.0mb)


GHOST RECON: FUTURE SOLDIER [24/05/2012]


Link Tải :GHOST RECON: FUTURE SOLDIER 240x320 Tiếng Việt←HOT
GHOST RECON: FUTURE SOLDIER 320x240 Tiếng Việt←HOT
GHOST RECON: FUTURE SOLDIER 128×128
GHOST RECON: FUTURE SOLDIER 240×320 SE/S60
GHOST RECON: FUTURE SOLDIER 240x400_Samsung
GHOST RECON: FUTURE SOLDIER 176×220
GHOST RECON: FUTURE SOLDIER s60v5 360x640
MEN IN BLACK 3 [4/5/2012]

Link tải [Full Link]:Nokia_360x640_s60v5 (2.5mb)
Nokia_320x240_E71 (1.0mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.1mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.1mb)
Nokia_176x208_s60v2 (298kb)
Nokia_320x240_s40v6 (1.0mb)
Nokia_240x320_s40v6 (335kb)
Nokia_240x320_s40v3 (983kb)
Nokia_128x160_s40v2 (236kb)
Nokia_128x160_s40v2 (134kb)
Samsung_240x400_TS (1.2mb)
LG_240x400_TS_KP500 (396kb) The Avengers [4/5/2012]
The Avengers s40v2 128x160
The Avengers s60v2 176x208
The Avengers s40v3 240x320
The Avengers s40v5 240x320
The Avengers S40v6 320x240
The Avengers s60v3 320x240
The Avengers s60v5 360x640
The Avengers Samsung 240x400 s5230 TS Wonder Zoo Tiếng Việt Crack [13/4/2012]
Wonder Zoo 176x208 s60v2
Wonder Zoo 240x320 s40v3
Wonder Zoo 320x240 s40v6 Sự phẫn nộ của những vị thần [By Gameloft SA] [3/4/2012]
Nokia_360x640_s60v5 (2.9mb)
Nokia_320x240_E71 (1.2mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.1mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.1mb)
Nokia_176x208_s60v2 (313kb)
Nokia_320x240_s40v6 (1.2mb)
Nokia_240x320_s40v6 (364kb)
Nokia_240x320_s40v3 (1.0mb)
Nokia_128x160_s40v2 (255kb)
Nokia_128x160_s40v2 (133kb)
Nokia_128x128_s40v2 (125kb)
SonyEricsson_360x640 (3.0mb)
SonyEricsson_240x432 (1.1mb)
SonyEricsson_240x320 (1.5mb)
LG_240x400_TS_KP500 (1.0mb)
Samsung_240x400_TS (1.1mb) Zombie Wood – Thợ Săn Ác Quỷ [4/4/2012]
Nokia
»3220/128x128[111KB]
»6101/128x160[136KB]
»5200/128x160[288KB]
»N70/176x208[293KB]
»6280/240x320[820KB]
»X2-00/240x320[335KB]
»N73/240x320[355KB]
»N95/240x320[899KB]
»C3-00/320x240[809KB]
»E71/320x240[824KB]
Sony Ericsson
»W810i/176x220[1.2MB]
»K800i/240x320[1.4MB]
Samsung
»S5230/240x400[1.1MB]

LG
»KP500/240x400[359KB] Immortals
128x160_s40v2 (189kb)
240x320_s40v3 (860kb)
320x240_s40v6 (855kb)
176x208_s60v2 (210kb)
240x320_s60v3 (1.0mb)
240x320_s60v3 (1.7mb)
320x240 (855kb)
Midnight Pool 3
MP3_360x640_s60v5 (2.6mb)
MP3_320x240_E71 (1.2mb)
MP3_176x208_s60v2 (289kb)
MP3_320x240_s40v6 (1.2mb)
MP3_240x320_s60v3 (1.0mb)
MP3_240x320_s60v3 (376kb)
MP3_240x320_s40v6 (357kb)
MP3_240x320_s40v3 (966kb)
MP3_128x160_s40v2 (265kb)
MP3_128x160_s40v2 (125kb)
MP3_240x400 (1.3mb) Lego Batman-The mobile game
Lego Batman_360x640_s60v5 (1.9mb)
Lego Batman_320x240_E71 (1.0mb)
Lego Batman_240x320_s60v3 (939kb)
Lego Batman_176x208_s60v2 (270kb)
Lego Batman_240x320_s40v6 (320kb)
Lego Batman_240x320_s40v3 (928kb)
Lego Batman_128x160_s40v2 (234kb)
Lego Batman_Samsung_240x400_TS (1.0mb) Brain Champ (Old) – Phiên bản tiếng Việt
Brain Champ – Phiên bản tiếng Việt 240x320 for Nokia Brain Challenge 3: Think Again! – Phiên bản tiếng Việt
Brain Challenge 3: Think Again 240x320
Brain Challenge 4: Breaking Limits – Phiên bản tiếng Việt
Thử Thách Trí Tuệ 4

Nguồn từ : blogmobilevn
Tải tại đây 240×320 S40v3
Tải tại đây 240×320 S60
Tải tại đây 240×320 SE
Tải tại đây 240×320 Touch
Tải tại đây 320×240
Tải tại đây 360×640
Jurassic Park ™
Nokia_360x640_s60v5 (1.5mb)
Nokia_320x240_E71 (920kb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.0mb)
Nokia_240x320_s60v3 (945kb)
Nokia_176x208_s60v2 (301kb)
Nokia_240x320_s40v6 (361kb)
Nokia_240x320_s40v5 (967kb)
Nokia_240x320_s40v3 (920kb)
Nokia_128x160_s40v2 (144kb)
SonyEricsson_240x320 (1.1mb)
SonyEricsson_240x320 (1.0mb)
Samsung_240x400_TS (1.0mb)
Samsung_240x400_TS (911kb)
N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance
Nokia_360x640_s60v5 (3.0mb)
Nokia_320x240_e71 (866kb)
Nokia_240x320_s60v3 (940kb)
Nokia_320x240_s40v6 (873kb)
Nokia_240x320_s40v6 (323kb)
Nokia_240x320_s40v5 (812kb)
Nokia_240x320_s40v3 (812kb)
Nokia_128x160_s40v2 (239kb)
SonyEricsson_240x320 (1.2mb)
Samsung_240x400_TS (924kb)
Wild West Guns
Nokia_360x640_s60v5 (2.2mb)
Nokia_320x240_e71 (914kb)
Nokia_240x320_s60v3 (956kb)
Nokia_240x320_s60v3 (960kb)
Nokia_176x208_s60v2 (252kb)
Nokia_320x240_s40v6 (914kb)
Nokia_240x320_s40v6 (280kb)
Nokia_240x320_s40v3 (892kb)
Nokia_128x160_s40v2 (118kb)
Nokia_128x128_s40v2 (116kb)
SonyEricsson_360x640 (2.1mb)
SonyEricsson_240x320 (1.4mb)
Assassins Creed: Brotherhood
Nokia_360x640_s60v5 (1.8mb)
Nokia_320x240_e71 (1.0mb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.2mb)
Nokia_176x208_s60v2 (283kb)
Nokia_240x320_s40v6 (343kb)
Nokia_240x320_s40v5 (990kb)
Nokia_240x320_s40v3 (989kb)
Nokia_128x160_s40v2 (266kb)
SonyEricsson_240x320 (1.1mb)
SAMSUNG 240x400 Assassin’s Creed: Revelations Tiếng Việt
Màn hình 240x320 & 320x240
http://www.mediafire.com/?4kelakcrsi504
Pass Unlock : siunhunkaovn Asphalt 6: Adrenaline
Asphalt 6 360x640 s60v5
Asphalt 6 320x240 s60v3
Asphalt 6 240x320 s60v3
Asphalt 6 240x320 s40v6
Asphalt 6 176x208 s60v2
Asphalt 6 128x128 s40
Asphalt 6 samsung 240x400 Gangstar Rio: City of Saints

Tải Full Link :SonyEricsson_240x320 (1.4mb)
SonyEricsson_240x320 (346kb)
Nokia_128x160_s40v2 (246kb)
Nokia_128x128_s40v2 (098kb)
Nokia_176x208_s60v2 (280kb)
Nokia_240x320_s40v3 (871kb)
Nokia_240x320_s40v5 (885kb)
Nokia_240x320_s40v6 (346kb)
Nokia_320x240_s40v6 (380kb)
Nok_240x320_s60_n73 (346kb)
Nokia_240x320_s60v3 (981kb)
Nokia_320x240_s60v3 (910kb)
Nokia_360x640_s60v5 (2.1mb)
Sam_240x320_D900 (345kb)
Sam_240x320_F480 (1.5mb)
Sam_240x400_s5230 (1.7mb)
Lg_240x400_Kp500 (1.0mb) The Adventures of Tintin-The Secret Of The Unicor
[+]128x128:s40v2 Eng JAR [110Kb]
[+]128x160:s40v2 Eng JAR [115Kb]
[+]128x160:s40v3 Eng JAR [230Kb]
[+]176x208:s60v2 Eng JAR [275Kb]
[+]240x320:s40v3 Eng JAR [960Kb]
[+]240x320:s40v6 Eng JAR [321Kb]
[+]240x320:s60v3:N73 Eng JAR [1Mb]
[+]240x320:s60v3:N95 Eng JAR [1Mb]
[+]320x240:s40v6 Eng JAR [1Mb]
[+]320x240:s60v3 Eng JAR [1Mb]
[+]360x640:s60v5 Eng JAR [2.6Mb]
Real Football 2012
RF12_360x640_s60v5 (1.7mb)
RF12_320x240_E71 (898kb)
RF12_240x320_s60v3 (902kb)
RF12_240x320_s60v3 (905kb)
RF12_240x320_s60v3 (877kb)
RF12_240x320_s60v3 (377kb)
RF12_176x208_s60v2 (311kb)
RF12_320x240_s40v6 (898kb)
RF12_240x320_s40v6 (398kb)
RF12_240x320_s40v5 (877kb)
Cowboys & Aliens Game
Nokia_360x640_s60v5 (2.6mb)
Nokia_240x320_s60v3 (917kb)
Nokia_320x240_s40v6 (924kb)
Nokia_240x320_s40v6 (341kb)
Nokia_240x320_s40v3 (912kb) Tiếng Việt
Nokia_128x160_s40v2 (240kb)
SonyEricsson_240x320 (1.2mb)
SonyEricsson_176x220 (891kb)
Samsung_Star_240x400 (1.1mb)

Cops [By Gameloft SA]
nokia| 128*160 s40 |285kb
nokia| 176*208 n66 |304kb
nokia| 176*208 n70 |546kb
nokia| 240*320 s40 |648kb
nokia| 240*320 s60 |963kb
nokia| 240*320 s40 |887kb
nokia| 320*240 s60 |635kb
nokia| 360*640 s60 |1.3Mb
se| 240*320 |940kb
se| 240*320 |992kb


Miami Nights 2: The city is yours!
Nokia_360x640_s60v5 (1.0mb)
Nokia_320x240_e71 (632kb)
Nokia_240x320_s60v3 (638kb)
Nokia_240x320_s60v3 (641kb)
Nokia_176x208_s60v2 (349kb)
Nokia_240x320_s40v5 (370kb)
Nokia_240x320_s40v3 (628kb)
Nokia_128x160_s40v2 (273kb)
SE_240x320 (981kb)
SE_240x320 (630kb)


High School Hook Ups™ Tiếng Việt

Link MF :High School Hook Ups™_128x160.jar
High School Hook Ups™_240x320.jar
High School Hook Ups™_320x240.jar
High School Hook Ups™_360x640.jar
Zombie Infection 2
Zombie Infection 2 240x320 s40v3a (357kb)
Zombie Infection 2 240x320 s60v3(1Mb)
Zombie Infection 2 240x320_s40v5 (1.0mb)
Zombie Infection 2 320x240_s40v6 (430kb)
Zombie Infection 2 360x640_s60v5 (1.6mb)
Zombie Infection 2 128x160_s40v2 (257kb)
Zombie Infection 2 SonyEricsson 240x320 (1.2mb)
Modern Combat 2 - Black Pegasus
[+]128x160:s40v2 Eng JAR [148Kb]
[+]128x160:s40v3 Eng JAR[280Kb]
[+]176x208:s60v2 Eng JAR [297Kb]
[+]240x320:s40v3 Eng JAR [830Kb]
[+]240x320:s40v6(x2) Eng JAR [334Kb]
[+]240x320:s60v3(n73) Eng JAR [865Kb]
[+]240x320:s60v3(n95) Eng JAR [839Kb]
[+]320x240:s60v3 Eng JAR [861Kb] Motocross - Trial Extreme
Nokia 128x160 [140 kb]
Nokia 176x208 [310 kb]
Nokia 240x320 s40v3 [948kb]
Nokia 240x320 [990kb]
Nokia 240x320 s60 [1mb]
Nokia 320x240 [1mb]
Nokia 360x640 [3mb]
Samsung 240x320 [1.1mb]
Samsung 240x400 [1.2mb]
Splinter Cell Conviction
NOKIA:[+]128x128:s40v2:126kb
[+]128x160_s40v2 (267kb)
[+]176x208:s60v2:298kb
[+]240x320:s40v3:611kb
[+]240x320:s60v3:1mb
[+]320x240 (638kb)
[+]360x640:s60v5:1mb SAMSUNG:[+]240x320:963kb
[+]240x400:962kb
[+]360x640:1.3mb
Earthworm Jim
Nokia_360x640_s60v5 (1.1mb)
Nokia_320x240_E71 (675kb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.0mb)
Nokia_176x208_s60v2 (287kb)
Nokia_240x320_s40v3 (962kb)
Nokia_128x160_s40v2 (257kb)
SonyEricsson_240x320 (1.0mb)
Samsung_240x400_TS (711kb)
Prince of Persia: The Forgotten Sands Game
Prince of Persia_360x640_s60v5 (1.4mb)
Prince of Persia_320x240_e71 (737kb)
Prince of Persia_240x320_s60v3 (907kb)
Prince of Persia_176x208_s60v2 (267kb)
Prince of Persia_240x320_s40v3 (878kb)
Prince of Persia_128x160_s40v2 (244kb)
Prince of Persia_128x160_s40v2 (129kb)
Prince of Persia_128x128_s40v2 (126kb)
PRINCE OF PERSIA : ZERO
Nokia_320x240_e71 (590kb)
Nokia_240x320_s60v3 (922kb)
Nokia_240x320_s60v3 (617kb)
Nokia_176x208_s60v2 (293kb)
Nokia_240x320_s40v5 (596kb)
Nokia_240x320_s40v3 (865kb)
Nokia_128x160_s40v2 (290kb)
SonyEricsson_240x320 (968kb)
SonyEricsson_240x320 (650kb)


Avalanche Snowboarding

Link Tải :Nokia_360x640_s60v5 (1.0mb)
Nokia_320x240_E71 (677kb)
Nokia_240x320_s60v3 (840kb)
Nokia_240x320_s60v3 (830kb)
Nokia_176x208 (275kb)
Nokia_320x240_C3-00 (677kb)
Nokia_240x320_s40v6 (352kb)
Nokia_240x320_s40v3 (756kb)
Nokia_128x160_s40v2 (225kb)
SonyEricsson_240x320 (836kb)
Samsung_240x400_TS (735kb)
Samsung_240x320_TS (784kb)
Samsung_176x220 (279kb) Iron Man 2

Link Tải :Nokia 128x160 (231Кб)
Nokia 176x208 (279Кб)
Nokia 208x208 (275Кб)
Nokia 240x320 s40v3 (328Кб)
Nokia 240x320 s40v5 (770Кб)
Nokia 240x320 s60v3 (1Мб)
Nokia 320x240 E71 (721Кб)
Nokia 360x640 (1.1Мб)
Samsung 240x320 (783Кб)
Samsung 240x400 (730Кб)

FAR CRY 2
Nokia_360x640_s60v5 (595kb)
Nokia_352x416_N80 (290kb)
Nokia_320x240 (318kb)
Nokia_240x320_s60v3 (590kb)
Nokia_240x320_s40v5 (512kb)
Nokia_240x320_s40v3 (590kb)
Nokia_128x160_s40v2 (128kb)
SonyEricsson_240x320 (537kb)
SonyEricsson_240x320 (326kb)
HERO OF SPARTA
Nokia_360x640_s60v5 (636kb)
Nokia_320x240_e71 (589kb)
Nokia_352x416_n80 (313kb)
Nokia_240x320_s60v3 (1.0mb)
Nokia_176x208_s60v2 (311kb)
Nokia_240x320_s40v3 (376kb)
Nokia_128x160_s40v2 (132kb)
Nokia_128x128_s40v2 (111kb)
SonyEricsson_240x320 (1.0mb)
Samsung_240x400_TS (467kb)
Big Range Hunting 2
128x160 : S40
128x128 : S40
240x320 : S40/S60
320x240 : S60
360x640 : S60
BROTHERS IN ARMS: ART OF WAR
Nokia_240x320_s60v3 (593kb)
Nokia_176x208_s60v2 (307kb)
Nokia_240x320_s40v5 (577kb)
Nokia_240x320_s40v3 (593kb)
Nokia_128x160_s40v2 (277kb)
SonyEricsson_240x320 (594kb)


King Kong: The Official Mobile Game of the Movie
Nokia_240x320_s60v3 (337kb)
Nokia_240x320_s60v3 (299kb)
Nokia_176x208_s60v2 (302kb)
Nokia_176x208_s60v2 (262kb)
Nokia_240x320_s40v5 (337kb)
Nokia_240x320_s40v3 (241kb)
Nokia_128x160_s40v2 (146kb)
SonyEricsson_240x320 (337kb)
Samsung_240x320 (275kb)

XIII2 - Covert Identity
Nok 128x128 s40v2 [122kb]
Nok 128x160 s40v3 [289 kb]
Nok 176x208 s60v2 [275 kb]
Nok 208x208 s40v3 [278 kb]
Nok 240x320 s40v5 [594 kb]
Nok 240x320 s60v3 [598 kb]
Nok 352x416 s60v3 [280 kb]


Nguồn Vn-zoom

__________________
 "Bản chất của mọi việc trên đời này không có đúng và sai, cứ cái gì số đông công nhận là đúng thì tức là nó đúng. Cả thế giới ăn cứt mà mình bạn ăn cơm thì bạn là thằng dở người. Chấm hết."
avatar
canhraungot
Red Ruby Hole
Red Ruby Hole

Join date : 2012-07-31
Location : C5Zer
Posts : 13408

View user profile http://c5zone.clubme.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum